Een gezonde paardeweide

Weidegang paard

Wanneer een paardenweide niet bemest wordt, loopt de kwaliteit van de grasmat langzaam terug. Een weiland kan daardoor langzaam veranderen in een veld met onkruid. Bij een gezonde paardenweide hoort een goede onderhoudsbemesting. Speciaal daarvoor is Pavo FieldCare ontwikkeld: de ideale meststof voor het behoud van een goede en gezonde grasmat.

Pavo FieldCare bevat een speciale stikstof verbinding die langzaam (in 2 tot 3 maanden) vrijkomt. Het gras groeit daardoor gelijkmatig zonder de voor paarden ongewenste groeispurt. Verder bevat Pavo FieldCare ook fosfaat, kalium, magnesium, zwavel en natrium, speciaal afgestemd op de paardenwei.

Samenstelling Kunstmest voor paardenweide:
  • 14% ENTEC-Stikstofnitraat (N) uit 5% nitraatstikstof en 9% ammoniumstikstof
  • 5% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat
  • 10%  Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
  • 2% Magesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
  • 7% Natriumoxide (Na2O) oplosbaar in water
  • 6% Zwavel oplosbaar in water

ENTEC

In “normale” kunstmest zit een stikstofverbinding die na het strooien in een paar dagen tijd vrijkomt. Dit veroorzaakt hoge eiwitgehaltes in het gras, voor paarden niet gewenst! De kunstmest voor paardenweide bevat een speciale stikstof verbinding die langzaam (in 2 tot 3 maanden) vrijkomt. Deze vorm van stikstof heet ENTEC-Stikstof. Wat is het voordeel van deze ENTEC-Stikstof? Het gras groeit goed, maar de eiwitgehaltes in het gras blijven laag (omdat niet alle stikstof in één keer vrijkomt).

In de kunstmest zit niet alleen stikstof maar ook andere bemestingsstoffen:

Fosfaat
Fosfaat is erg belangrijk voor de jeugdgroei van de wortels, waardoor de jonge grasplantjes meer voedingsstoffen uit de bodem kunnen halen. Onkruiden en slechtere grassoorten worden door een goede fosfaattoestand teruggedrongen

Kalium
Kalium bevordert de productie van koolhydraten in het gras. Hierdoor krijgt het gras energie en bevordert het de grasgroei. Kalium is belangrijk voor de stevigheid van het gras

Magnesium
Magnesium is een belangrijke bouwsteen voor het bladgroen. De magnesium-behoefte van paarden is ook vrij groot. Vandaar dat het belangrijk is dat gras voldoende Magnesium bevat.

Natrium
Natrium is belangrijk voor de smakelijkheid van het gras. Het bevordert niet de grasgroei, maar maakt het gras extra smakelijk voor de paarden.

Strooi-advies:
  • Perceel met drijfmest geinjecteerd: 200 – 250 kg / ha
  • Perceel waarbij geen drijfmest wordt geïnjecteerd: 300 – 400
    kg / ha


Wanneer kunnen de paarden weer op de wei na het strooien van Pavo FieldCare?

Na het strooien van Pavo FieldCare moet het minstens één keer goed geregend hebben, zodat de mestkorrels mooi op de bodem liggen. Als dat het geval is, kunnen de paarden weer op de wei, ook al ziet u nog korrels liggen. De korrels zullen afhankelijk van de hoeveelheid neerslag na ongeveer 2-3 weken opgelost zijn.

TIP voor paarden gevoelig voor suikers:  Pas op met de weidegang! In het voor- en najaar kan gras veel fructanen bevatten wanneer het overdag warm en zonnig is en ’s nachts beneden de 5 C° is. Het is dan beter om je paard pas ’s middags te weiden omdat dan het fructaangehalte in het gras weer is afgenomen.