Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Betaal veilig met:

Cash

Privacy Policy

Privacy Policy Smulders Diervoeders

Smulders Diervoeders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Smulders Diervoeders houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

In deze Policy:

 1. Verwering van persoonsgegevens van klanten
 2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
 3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, /lobbycontacten en/of geïnteresseerde
 4. Aanvulling:
  a) Verstrekking aan derden
  b) Binnen de EU
  c) Minderjarigen
  d) Bewaartermijn
  e) Beveiliging
  f) Rechten
  g) Klachten

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Smulders Diervoeders verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smulders Diervoeders de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 

Uw persoonsgegevens worden door Smulders Diervoeders opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Smulders Diervoeders verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling (en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smulders Diervoeders de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 

Uw persoonsgegevens worden door Smulders Diervoeders opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Smulders
Diervoeders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smulders Diervoeders de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

 

Uw persoonsgegevens worden door Smulders Diervoeders opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

4. Aanvulling

A) Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

B) Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

C) Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

D) Bewaartermijn
Smulders Diervoeders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

E) Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:

F) Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

G) Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

 

Contactgegevens
Smulders Diervoeders
Loosbraak 30
5482TZ, Schijndel
[email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »